NaturHouse

Dietetické centrum NATURHOUSE je založené na koncepte riešenia príčiny nadváhy na jednom mieste, prostredníctvom metódy osobného dietetického poradenstva a následnej dlhodobej spolupráci vyškoleného výživového poradcu s klientom. Metóda NATURHOUSE dostala prívlastok „prevýchova vo výžive“, ktorú propagujú v znení zdravého a dobrého stravovania sa. Continue reading

Svet Zdravia

Poradenstvo Svet Zdravia (ďalej aj SZ) predstavuje ďalší z konceptov individuálneho riešenia nadváhy, pomocou kvalifikovaných odborníkov na čele s Vedecko-lekárskou radou a celkovou genetickou, fyzickou a psychickou analýzou. Súčasťou služieb SZ je nutričná typológia, vďaka ktorej sú pracovníci schopní zostaviť pre každého klienta osobitný stravovací plán. Netradičná komplexný nutričná typológia spája prvky indickej medicíny a vedomosti z modernej západnej s tou celostnou. Continue reading